Kết quả hoạt động trong 10 năm (2011-2021)

Một số dự án đã được thực hiện trong 10 năm vừa qua Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng...

Tiếp và làm việc với Trưởng đại diện tổ chức JICA tại Việt Nam

Chiều ngày 6.12 vừa qua, đoàn đại diện tổ chức JICA do ông Tetsuo Konaka, Trưởng đại diện làm trưởng đoàn đến thăm và...