JICA thăm và làm việc với trường Đại học Nông Lâm Huế

Sáng ngày 25.8, Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Nông Lâm Huế. Tham dự có: 11 thành viên của đoàn JICA, đại diện lãnh đạo của Sở NN&PTNT, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Thừa Thiên Huế, sinh viên đại học Kyoto tại Đại học Huế. PGS. TS Lê Văn An – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Nông Lâm nghiệp (CARD) – Phó Hiệu trưởng trường đại học Nông lâm Huế đã tiếp đoàn.

PGS.TS Lê Văn An- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Huế phát biểu tại cuộc họp

Mục đích cuộc chuyến thăm cuả đoàn chuyên gia JICA là trao đổi, xem xét tình hình hoạt động của Dự án “Tiếp cận tổng hợp đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm đối phó với các thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam”, được sử dụng vốn ODA của Nhật Bản tại Việt Nam; khảo sát tình hình địa phương và người dân nơi Dự án đang thực hiện; báo cáo tình hình tại Việt Nam đến nhân dân Nhật Bản. Đoàn chuyên gia đã đánh giá cao các thành viên về sự phối hợp, thực hiện dự án sử dụng ODA hiệu quả, các kết quả nghiên cứu của HUAF và KU sẽ tạo thuận lợi cho người dân địa phương. Trước đó, đoàn JICA đã tham quan khu vực đầm phá của dự án, trong đó đã thăm 01 hộ gia đình đang thực hiện “Hoạt động đa dạng hóa sinh kế” như, hoạt động trồng nấm rơm, thăm 02 hộ gia đình để biết được hoàn cảnh họ vay vốn từ Hội phụ nữ và tác động nguy hiểm từ lũ lụt. Đoàn chuyên gia JICA đã đánh giá cao về mối quan hệ giữa người dân địa phương với giáo viên trường Đại học Nông Lâm Huế.

Được biết, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển của JICA, Dự án “Tiếp cận tổng hợp đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm đối phó với các thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam” được bắt đầu từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 9 năm 2013, trường Đại học Nông Lâm Huế là một trong những thành viên tham gia thực hiện dự án này.

Các thành viên tham dự