Kết quả hoạt động trong 10 năm (2011-2021)

Một số dự án đã được thực hiện trong 10 năm vừa qua

 • Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng do IDRC Canada tài trợ, giai đoạn 2008-2011
 • Nâng cao năng lực cộng đồng thích ứng với thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam, do JICA tài trợ, hợp tác với Đại học Kyoto, giai đoạn 2006-2009.
 • Xây dựng năng lực cho những cộng đồng dễ bị tổn thương để đối phó với thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam do JICA tài trợ, hợp tác với Đại học Kyoto, giai đoạn 2009 – 2013.
 • Từ năm 2012-2016 điều phối hoạt động với các cơ quan Việt Nam để xuất bản sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng, do tổ chức JICA tài trợ.
 • Từ năm 2012-2015 triển khai dự án nghiên cứu về Hỗ trợ lồng ghép biến đổi khí hậu vào khung chương trình đào tạo – do tổ chức NUFIC, Hà Lan tài trợ.
 • Từ năm 2013 – 2016: Triển khai dự án nghiên cứu Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp – do tổ chức IDRC, Canada tài trợ.
 • Từ năm 2017 đếnnay: Triển khai dự án nghiên cứu Ngăn ngừa suy ngoái rừng ở miền Trung Việt Nam, hợp tác với Đại học Leeds, Anh do Quỹ Newton Fund Institutional Links tài trợ.
 • Từ năm 2017 đến nay triển khai dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới về biến đổi khí hậu ở Campuchia, Lào và Việt Nam, do chương trình Erasmus Châu Âu tài trợ.

Các hoạt động chính trong giai đoạn 2015-2020:

 • Triển khai tốt các hoạt động liên quan đến dự án “Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ cở các giải pháp nông nghiệp”. Đồng thời đã hoàn thành tốt các báo cáo kỹ thuật và tài chính kết thúc dự án và đã được cơ quan tài trợ đánh giá cao.
 • Phối hợp với Đại học Kobe và Keio (Nhật Bản) triển khai tốt hoạt động nghiên cứu về sản xuất nông nghiệp, sinh kế và sức khỏe của cộng đồng và người dân xã Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Phối hợp với Đại học LEED (Anh) triển khai tốt hoạt động nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh kế của người dân và diễn biến tài nguyên rừng ở Khu vực Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
 • Phối hợp với Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai tốt các hoạt động trong dự án Lồng ghép biến đổi khí trong xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.
 • Hàng năm tổ chức tốt hoạt động trao đổi sinh viên và giáo viên với trường ĐH Kyoto, ĐH Kobe, ĐH Keio, ĐH Ritsumekan Nhật Bản và một số trường khác đến tham quan, học tập và nghiên cứu.
 • Tổ chức tốt hoạt động tham quan kết quả thành công của dự án mà trung tâm đã triển khai trong thời gian vừa qua cho các cán bộ của các dự án được sự tài trợ của JICA.
 • Tham gia biên soạn tài liệu hướng phát phát triển cộng đồng cùng với các cán bộ ở các ban ngành của Bộ. Tài liệu này đã được JICA hỗ trợ xuất bản.
 • Phối hợp xây dựng và thực hiện dự án “Nâng cao Năng lực Nghiên cứu và Đổi mới về biến đổi khí hậu ở Campuchia, Lào và Việt Nam” với các trường ĐH ở Châu Âu.
 • Tìm kiếm nguồn tài trợ và tổ chức chương trình trao tặng 24 Bò sinh sản cho các hộ gia đình bị nhiễm chất độc da cam ở xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ. Trong giai đoạn 2014-2019 đã có 2 cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ và 1 cán bộ đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Nhật Bản.