Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nông lâm nghiệp (Viết tắt tiếng Anh: CARD) được thành lập vào năm 1992 theo Quyết định 3059/BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 1992 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Trung tâm được Bộ khoa học, công nghệ và môi trường cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ vào năm 1993 (số 018, ngày 15/3/1993).

Ngài Đại sứ Nhật Bản YAMADA Takio tại buổi Lễ ký kết hợp đồng dự án “Trung tâm học tập và phòng ngừa thảm họa ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Chính phủ Nhật Bản (GGP) tài trợ - Trung tâm CARD là đơn vị đề xuất và điều phối dự án
Ngài Đại sứ Nhật Bản YAMADA Takio tại buổi Lễ ký kết hợp đồng dự án “Trung tâm học tập và phòng ngừa thảm họa ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” (11.03.2021) do Chính phủ Nhật Bản (GGP) tài trợ – Trung tâm CARD là đơn vị đề xuất và điều phối dự án

Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển Trung tâm đã triển khai các nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, quản lý tài nguyên, môi trường và xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nông thôn đất nước, đăc biệt ở các tỉnh miền Trung; Thử nghiệm, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và tư vấn về nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn; Đào tạo và phát triển nguồn lực cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ phát triển, nông dân và các cơ quan có liên quan phục vụ nhu cầu phát triển bền vững.

Trong quá trình hình thành và phát triển, trung tâm đã và đang thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực:

  • (1) Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng,
  • (2) Giao tiếp phát triển có sự tham gia,
  • (3) Lồng ghép Giới trong quản lý tài nguyên,
  • (4) Diễn đàn vùng cao Việt Nam: mạng lưới học tập và chia sẻ giữa các nhà nghiên cứu và phát triển nhằm phát triển bền vững vùng cao Việt Nam,
  • (5) Quản lý giảm thiểu thảm họa tự nhiên dựa vào cộng đồng: chiến lược đối phó và thích ứng với thảm họa tự nhiên của hộ gia đình và cộng đồng ở miền Trung Việt Nam,
  • (6) Sản xuất nông nghiệp theo định hướng dinh dưỡng,
  • (7) Sản xuất nông nghiệp sạch và thực phẩm an toàn,
  • (8) Nghiên cứu về diễn biến rừng ở miền Trung Việt Nam,
  • (9) Mạng lưới các trường Đại học Châu Á.